Skadborgs Hjemmeside

Gå til indhold

Hoved menu

Foredrag om medicinske, etiske og filosofiske emner

Skulle du have lyst til at hyre mig til foredrag eller undervisning, kan du finde inspiration herunder.

Det er et udpluk af foredrag og undervisning jeg har holdt gennem årene med en primært medicinsk, filosofisk og etisk emnekreds.

Foredragene er holdt for mange personalegrupper inden for og uden for sundhedsvæsenet, eksempelvis:Læger og sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bionalytiker, studerende, socialrådgivere, ældreråd, frivillige, filosoffer, filosofistudernede, apotekere, m.fl.

Har du andre medicinske, filosofiske eller etiske emner i tankerne - kontakt mig og vi kan tale om det er noget jeg ved noget om eller har tænkt over.

Derudover påtager jeg mig også undervisningsopgaver - og opgaver med individuel eller gruppeorienteret filosofisk vejledning (se Samarbejde)


1. Eutanasi - pro et kontra. 1998
2. Smerte - hvad er det? 1999
3. Etik - ledelse - personalerelationer - samarbejde.1999
4. Patientfokuseret smertebehandling. 1999
5. Lægeloven og etiske aspekter af palliativ medicin. 1999
6. Etiske overvejelser i en travl tid. 2000
7. Etiske overvejelser i forbindelse med organdonation. 2000
8. Eutanasi - gennemgang af de hollandske regler. 2001
9. Den vanskelige smertebehandling. 2001
10. Undladelse af eller ophør med livsforlængende behandling i lyset af British Medical Associations retningslinjer. 2001
11. Sov godt fru Jensen vi skal nok passe på dig. 2002
12. Palliativ medicin og Smertebehandling 2002
13.Når patienten diskriminerer lægen - et etisk dilemma". 2003
14. Etiske dilemmaer i palliativ medicin. 2003
15. Aktiv Dødshjælp - Hvorfor ikke? 2003
16. Etikken i klinikken. 2003
17. Professionsetik - Den etiske nødvendighed i socialt arbejde. 2004
18. Den etiske nødvendighed i anæstesiologien - et filosofisk perspektiv" 2004
19. Hvorfor etiske overvejelser ved organdonation? 2005
21. Etik og Intensiv Medicinsk Terapi. 2005
22. Hvorfor skal der stilles etiske spørgsmål i lægeforeningen? 2005
23. Personale- og professionsetik i intensiv afdeling. 2006
24. Sedering eller kryptanasi. Hvor går grænsen? 2006
25. Personlig etik og fælles etik. Intensiv afdeling 2006
26. Etik på grænsen. 2007
27. Smerte med og uden lidelse. Filosofiske implikationer af eksempler fra klinikken. 2007
28. Etik ved "end of life" situationer på Intensiv afdeling. 2007
29. Autonomi, lægefaglig rådgivning og erfaringens subjektive karakter. Filosofisk-medicinske refleksioner. 2007
30. Hvad er etik på hospitalsgangene: Lokale kliniske etiske komitéer og det at sikre patienterne bedre behandling og personalet bedre arbejdsmiljø. 2008
31. Menneskesyn, etik og værdier. 2008
32. Kan vi blive bedre som fagprofessionelle til at medtænke etiske overvejelser ved valg af behandling og pleje. 2009
33. Undladelse af eller ophør med livsforlængende behandling og fastlæggelse af behandlingsgrænser – herunder forhåndsbeslutning om ingen genoplivning i tilfælde af hjertestop. 2009
34. Medicinsk prioritering ud fra et etisk perspektiv - kan det betale sig at behandle? 2009
35. Kollegial og tværfaglig etik og etiske overvejelser i forbindelse med smertebehandling – er det nu nødvendigt? 2009
36. Afslutning af udsigtsløs behandling. Hvor svært kan det være? 2009
37 Hverdagens etiske dilemmaer i anæstesiologisk afdeling. 2009
38. Lovgivning og etik ved livets afslutning. Temadag om sedering og etik. 2009
39. Ophør med respiratorbehandling.
40. Liv og død i lægens hænder. 2010
41. Overvejelser om etik i forbindelse med døden på Intensiv afdeling. 2010
42. Etik i din hverdag på dit arbejde. 2010
43. Refleksioner over etiske dilemmaer ved livsforlængende behandling. 2010.
44. Fra mavefornemmelse til refleksion – kan man uddannes i etik? 2010
45. Husets ånd og værdier. 2011
46. Oplæg ved etablering af klinisk etisk komiteer. 2011.
47. Afslutning af behandling. 2011
48. Hverdagens etiske spørgsmål i en social praksis. 2011.
49. Etiske dilemmaer – og prioritering. 2011
50. Eventuel afslutning af en pågående behandling i hospitalsregi. 2011
51. Hvilke etiske problemer er der i frivilligarbejdet og hvordan kan disse håndteres? 2011
52. Hospitalsetik Introduktion, Værktøjskasse, Træning og Selvevaluering. Om klinisk etik. 2011.
53. Lægeløftet i samspil med lovgivningen. Hvad kan vi gøre for at synliggøre sammenhængskraften mellem de respektive fagetiske regelsæt? 2012
54. Hvornår er patienten så syg, at vore behandlingsmuligheder er udtømte, og hvordan griber vi det an at få dette informeret til patienten og dennes familie?2012
55. Vulnerability and Response. Doing Ethics in the Clinic. 2013
56.  Refleksioner over etiske dilemmaer ved livets (mulige) afslutning. 2013
57.  Et indblik i lægefaglig praksis og de dilemmaer, der optræder dér.   2013.
58.   Etiske og juridiske overvejelser i forbindelse med anæstesi til unge/børn under 18 og ældre demente. .2013
59.  Jura og medicinsk etik. 2013
60.  Dilemma i kræftsygeplejen – fra kurativ til palliativ behandling. 2013
61.  Etiske dilemmaer knyttet til hvordan "mulighederne" er for  og problemerne ved dette "at leve den sidste del af livet" for mennesker i Danmark. For Det Etiske Råd. 2014
62.  Etisk Erkendelse. At arbejde med etik.  2014
63.  Etiske overvejelser ved livets afslutning. 2014
64.  "Ingen indikation for "Genoplivning ved hjertestop" samt beslutning om behandlingsloft – hvad siger Sundhedsloven på dette område? Sundhedsjuridiske, kliniske og etiske aspekter.  2014
65.  Hvornår er nok - nok? Hvor er spændingsfeltet mellem, at vi i sygehusvæsenet gør, hvad vi kan, men samtidig også må sige stop, da behandlingsmulighederne kan synes uendelige. 2015
66.  Etiske overvejelser og neuropatienten som er i respirator. 2015
67.  Stillingtagen til behandlingsniveau herunder etik og lovgivning.2015.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu